Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Burgers die als cliënt te maken hebben gehad met een Wmo-voorziening kunnen als geen ander aangeven hoe die voorziening voor hen heeft uitgepakt in de praktijk. Het is dan ook belangrijk dat gemeenten onderzoek doen naar cliëntervaringen. In 2018 heeft BMC voor de gemeente Heeze-Leende een cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd.

De doelgroep van het onderzoek zijn cliënten die een Wmo-voorziening hadden in 2017. Er zijn 770 vragenlijsten verstuurd, 349 respondenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld. De respons is hiermee 45%. Vorig jaar was de respons 40%. Naast Heeze-Leende hebben 75 andere gemeenten gebruik gemaakt van dezelfde vragenlijst. Deze gemeenten gelden als referentiegroep. In de referentiegroep was de respons 39%.

Resultaten:

Heeze-Leende scoort bij de meeste vragen hoger dan vorig jaar en hoger dan de referentiegroep!

Contact

 • 75% van de respondenten wist waar ze moesten zijn met hun hulpvraag. Vorig jaar was dit 86% en bij de referentiegroep is dit 77%.
 • Van de respondenten werd 85% snel geholpen. Vorig jaar was dit 72%. Bij de referentiegroep is dit 74%.
 • 91% van de respondenten werd serieus genomen door de medewerker. Vorig jaar was dit 85% en bij de referentiegroep 86%.
 • Bij 82% van de respondenten werd in het gesprek samen met de medewerker naar oplossingen gezocht. Vorig jaar was dit bij 77%. Bij de referentiegroep is dit ook 77%.

Bekendheid cliëntondersteuning

 • 64% van de respondenten wist dat ze gebruik konden maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Vorig jaar was dit 37%. Bij de referentiegroep 31%.

Kwaliteit ondersteuning

 • 87% van de respondenten vindt de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen goed. Vorig jaar was dit 81%. Bij de referentiegroep is dit 83%.
 • 85% van de respondenten vindt de ondersteuning die ze krijgen passend bij hun hulpvraag. Vorig jaar was dit 82%. Bij de referentiegroep is dit 83%.

Resultaat ondersteuning

 • 77% van de respondenten kan door de ondersteuning beter de dingen doen die ze willen. Vorig jaar was dit ook 77%. Bij de referentiegroep is dit 79%.
 • Van de respondenten kan 86% zich beter redden door de ondersteuning die ze krijgen. Vorig jaar was dit 77%. Bij de referentiegroep is dit 83%.
 • 77% van de respondenten heeft een betere kwaliteit van leven door de ondersteuning die ze krijgen. Vorig jaar was dit 78%. Bij de referentiegroep is dit 78%.

Opmerkingen over ondersteuning

In een open tekstvlak konden de respondenten opmerkingen schrijven over de ondersteuning die ze ontvangen. Top 4 van de meest genoemde opmerkingen:

 1. Tevreden over ondersteuning
 2. Klachten over taxivervoer
 3. Niet geheel tevreden over medewerker gemeente
 4. Kosten voor ondersteuning zijn te hoog

Het grootste aantal opmerkingen was positief.

Op basis van de resultaten gaat de gemeente kijken in hoeverre het nodig is om het beleid aan te scherpen en/of de uitvoering aan te passen.

Pagina opties