Concept ontwerp-Omgevingsvisie besproken in raadsinformatiebijeenkomst

""

Naar alle verwachtingen treedt per 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt maar liefst 26 wetten tot één wet. Als eerste stap naar deze nieuwe wet wil de gemeente Heeze-Leende een Omgevingsvisie vaststellen.

In de omgevingsvisie zetten we ‐ met de samenleving ‐ de integrale koers uit op weg naar 2040, gericht op de fysieke leefomgeving.

Inmiddels is er veel werk verzet om te komen tot het concept van een ontwerp-omgevingsvisie. Op 6 september jl. is er een informatiebijeenkomst geweest voor de raad.

Pagina opties