Controle bestemmingsplan in Heeze door Dommelstroom Interventie Team (D.I.T.)

Op woensdag 2 juni voerde het Dommelstroom Interventie Team (D.I.T.) een bestuurlijke controle uit op twee adressen in Heeze. Medewerkers van de gemeente Heeze-Leende bezochten samen met collega’s van de politie, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost twee woningen, waar vermoedens waren van misstanden in de regelgeving.

Controle

De controle vond overdag plaats en was gericht op brandveiligheid, milieu en bouwtechnische veiligheid. Het doel van dergelijke controles is het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Door deze controles gezamenlijk met andere overheidsinstanties uit te voeren worden in één keer verschillende misstanden aangepakt. Bij geconstateerde overtredingen maken de uitvoerende partijen een einde aan de illegale situatie en proberen zij herhaling daarvan te voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld een dwangsom opgelegd worden.

Resultaat controle

Uit de controle bleek dat in één van de woningen een niet geregistreerd gezin woonde. In de schuur werd een amphetamine lab gevonden. Deze was op dat moment niet actief. Het lab wordt ontmanteld door de politie. Ook heeft de politie mogelijk meerdere vuurwapens aangetroffen, waarvan de politie nog onderzoekt wat voor soort wapens het precies zijn. Het gezin, de man en vrouw, zijn aangehouden. Politie pakt het onderzoek verder op. Er wordt nog onderzocht of de burgemeester de woning tijdelijk gaat sluiten. 

Uit de andere controle die het D.I.T. heeft uitgevoerd blijkt een bedrijf actief te zijn op een agrarische bestemming. Dit is strijd met het bestemmingsplan. De gemeente gaat hier handhavend in optreden.

Medewerking

De eigenaren verleenden volledige medewerking aan de controle. Bij de controle is uiteraard rekening gehouden met de coronamaatregelen.

Wat kunt u doen?

Ziet u iets verdachts of heeft u vermoedens van criminaliteit in uw omgeving? Meld dit dan bij de politie Oost-Brabant of bij de gemeente  Heeze-Leende. Wilt u anoniem melden? Dan kunt u terecht bij www.meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800 - 7000.

Over het Dommelstroom Interventie Team

Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) speelt een belangrijke rol bij de integrale aanpak van de handhavingsknelpunten en ondermijnende criminaliteit. Onder de regie van dit team worden er regelmatig controles uitgevoerd bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen.

Het DIT bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, inclusief de sociale recherche, politie Oost-Brabant (Basisteam Dommelstroom en de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (AVIM)), de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO). Zij werken nauw samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Enexis, GGD, UWV en de Belastingdienst.

Daarnaast staat het team in nauw contact met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en de Taskforce Brabant Zeeland.

Pagina opties