CycloMedia maakt foto’s in de gemeente Heeze-Leende

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zal CycloMedia in de periode van begin maart tot en met medio april 2018 foto’s maken in de gemeente Heeze-Leende. 

CycloMedia maakt met speciaal uitgeruste voertuigen 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden door de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. CycloMedia heeft van de gemeente een ontheffing gekregen voor onder andere het rijden op voetpaden en fietspaden.

De opnamen worden onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld aan de gemeente. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. In het kader van de komende privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zullen gezichten en kentekenplaten onherkenbaar worden gemaakt (geblurd) door CycloMedia. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover zie: https://www.cyclomedia.com/nl/avg

Pagina opties