De omgevingswet

U heeft vast al wel eens ergens iets gelezen of gehoord over de Omgevingswet. Wij informeren u er graag over omdat het u direct aangaat. Maar ook omdat we het belangrijk vinden dat u met ons mee gaat denken om een omgevingsvisie op te stellen. De Omgevingswet geldt vanaf 2021. De omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de omgevingswet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving, de ruimte waarin we wonen, werken en recreƫren.

Uitgangspunten van de wet

Door de bundeling van wetgeving zijn minder regels nodig. Hierdoor kan de wetgeving duidelijker en overzichtelijker worden opgeschreven. De uitgangspunten van de Omgevingswet zijn:

  • Minder en daardoor overzichtelijkere regels
  • Meer ruimte voor initiatieven
  • Lokaal maatwerk
  • Vertrouwen (in de samenleving)

Waarom doen we dat?

Het motto van de wet is: 'ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'. Het motto is vertaald in twee maatschappelijke doelen:

  • We willen een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.
  • We willen de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Het gaat om de balans tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving, de ruimte waarin we wonen, werken en recreƫren, met het oog op een duurzame ontwikkeling.

Bekijk hier een filmpje over de omgevingswet!

Wat betekent de omgevingswet voor u?

Het gaat om uw leefomgeving!

De gemeente moet volgens de Omgevingswet een omgevingsvisie opstellen waarin zij de visie op de toekomst en de ontwikkeling van de gemeente geeft. Die visie willen wij heel graag samen met experts, inwoners, bedrijven en verenigingen opstellen. Het gaat tenslotte om uw leefomgeving. Nieuw is dat de visie integraal moet zijn. De visie gaat over alle terreinen van de fysieke leefomgeving: ruimte, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, wonen, economie, verkeer, bodem, milieu, geluid, erfgoed, luchtkwaliteit, natuur en water.

De komende maanden zullen we met enige regelmaat informatie met u delen over de stappen die wij gaan zetten om tot een omgevingsvisie te komen en wie we op welk moment daarbij gaan betrekken. Zoals gezegd: Iedereen krijgt de kans om mee te denken in het proces. De komende periode krijgt u te horen hoe en wanneer u uw inbreng kunt geven.

Pagina opties