Denk mee over de toekomst van Heeze-Leende!

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Hoe ziet de gemeente er in de toekomst uit? Wat is volgens u belangrijk in Heeze-Leende? Wat voor een gemeente willen we zijn? Welke uitdagingen zijn er voor de fysieke omgeving van Heeze, Leende en Sterksel?

Op zaterdag 30 november is een belangrijk moment om samen met u over deze vragen na te denken, omdat de gemeente een omgevingsvisie gaat opstellen. Dit is een visie van de gemeente op de toekomst van onze leefomgeving.

Wij komen naar u toe! Wij reizen door de gemeente en staan achtereenvolgens in Heeze, Sterksel en Leende in pop-up kantoren. Wij gaan graag het gesprek met u aan. 30 november staan de kwaliteiten van en de uitdagingen voor Heeze-Leende centraal, op het gebied van de fysieke leefomgeving. Daarbij kunt u denken aan: ruimte, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, wonen, economie, verkeer, bodem, milieu, geluid, erfgoed, luchtkwaliteit, natuur en water. In het voorjaar doen we dit nog een keer en willen we graag onze ideeën voor de koers van de gemeente aan u voorleggen. De koffie en thee staat klaar. Komt u ook?

 • 30 november 2019: kwaliteiten en uitdagingen bespreken
 • voorjaar 2020: koers voor Heeze-Leende bespreken

Kunt u er niet bij zijn, maar heeft u toch een goed idee? Stuur het naar toekomst@heeze-leende.nl

Save the date

Reserveer zaterdag 30 november in uw agenda en kom ons opzoeken in een pop-up kantoor in uw dorp. (De exacte locaties zijn we nog aan het regelen en hoort u op een later moment van ons.)
De tijden zijn als volgt:

 • 9.30-11.30 uur                 in gesprek met inwoners Heeze;
 • 12.30-14.30 uur               in gesprek met inwoners Leende en Leenderstrijp;
 • 15.30-17.30 uur               in gesprek met inwoners Sterksel.

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag samen met ons de omgevingsvisie inhoud geven, houd dan de site: www.heeze-leende.nl/omgevingswet in de gaten.

Achtergrond informatie

U heeft vast al wel eens ergens iets gelezen of gehoord over de Omgevingswet. Wij informeren u er graag over omdat het u direct aangaat. Maar ook omdat we het belangrijk vinden dat u met ons mee denkt om een omgevingsvisie op te stellen. De Omgevingswet geldt vanaf 2021. De omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de omgevingswet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving, de ruimte waarin we wonen, werken en recreëren.

Uitgangspunten van de wet

Door de bundeling van wetgeving zijn minder regels nodig. Hierdoor kan de wetgeving duidelijker en overzichtelijker worden opgeschreven. De uitgangspunten van de Omgevingswet zijn:

 • Minder en daardoor overzichtelijkere regels
 • Meer ruimte voor initiatieven
 • Lokaal maatwerk
 • Vertrouwen (in de samenleving)

Waarom doen we dat?

Het motto van de wet is: 'ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'. Het motto is vertaald in twee maatschappelijke doelen:

 • We willen een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.
 • We willen de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Het gaat om de balans tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving, de ruimte waarin we wonen, werken en recreëren, met het oog op een duurzame ontwikkeling.

Bekijk hier een filmpje over de omgevingswet!

Wat betekent de omgevingswet voor u?

Het gaat om uw leefomgeving!

De gemeente moet volgens de Omgevingswet een omgevingsvisie opstellen waarin zij de visie op de toekomst en de ontwikkeling van de gemeente geeft. Die visie willen wij heel graag samen met experts, inwoners, bedrijven en verenigingen opstellen. Het gaat tenslotte om uw leefomgeving. Nieuw is dat de visie integraal moet zijn. De visie gaat over alle terreinen van de fysieke leefomgeving: ruimte, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, wonen, economie, verkeer, bodem, milieu, geluid, erfgoed, luchtkwaliteit, natuur en water.

De komende maanden zullen we met enige regelmaat informatie met u delen over de stappen die wij gaan zetten om tot een omgevingsvisie te komen en wie we op welk moment daarbij gaan betrekken. Zoals gezegd: Iedereen krijgt de kans om mee te denken in het proces. De komende periode krijgt u te horen hoe en wanneer u uw inbreng kunt geven.

Pagina opties