Donatie uit nalatenschap van Chris Derksen voor renovatie van de Veldschuur aan de Kapelstraat te Heeze

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Op zaterdag 1 juni 2019 opende Burgemeester Paul Verhoeven de expositie “Chris Derksen” in het gemeentehuis. Deze in memoriam tentoonstelling was ingericht ter nagedachtenis aan Chris Derksen, die op 26 augustus 2018 overleed. 

De tentoonstelling had tot doel zijn totale oeuvre onder de aandacht te brengen en bezoekers in de gelegenheid te stellen zijn werk te kopen. De opbrengst van de verkoop gaat op uitdrukkelijke wens van de familie Derksen naar de Alzheimer Stichting en naar Kunstkring Eymerick waarvan Chris één van de ‘founding fathers’ was. De donatie aan Kunstkring Eymerick wordt ingezet voor de renovatie van de Veldschuur in het voorterrein van kasteel Heeze.

De plannen om deze Veldschuur in te richten als atelier voor de kunstenaars van Eymerick en een gildehuis voor het Gilde van Sint Agatha zijn dit voorjaar goedgekeurd door de gemeenteraad van Heeze – Leende. De beide verenigingen zijn dan ook naarstig op zoek naar financiering van hun ambitieuze plannen.

Zie ook de website van Kunstkring Eymerick

Pagina opties