Fietspad Kasteel - Plaetse

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Gemeente Heeze-Leende laat in samenwerking met Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Waterschap De Dommel een fietspad aanleggen tussen de parkeerplaatsen aan de Boschlaan en de Rul in Heeze. Deze mooie fietsroute door bossen, heide en beekdal verbindt de parels de Plaetse, Kasteel Heeze en het centrum van Heeze met elkaar. Het fietspad wordt zo’n 2,4 kilometer lang, 2 meter breed en aangelegd in Grauwacke; dit is dezelfde verhardingssoort als het rolstoelpad op de Plaetse. 

Aannemer van Stipdonk Landschapsinrichting is op 5 september gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe fietspad. Naar verwachting is het pad begin oktober klaar. Voor ieders veiligheid worden de gebruikers van de huidige paden gevraagd om tijdens de werkzaamheden gebruik te maken van een alternatieve route.

Aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden is Martijn der Kinderen van aannemer van Stipdonk Landschapsinrichting. Hij is bereikbaar via 06-15546767.

Pagina opties