Formatie en verdeling portefeuille wethouders

Wethouder Bosmans heeft onlangs kenbaar gemaakt terug te treden als wethouder. Per 1 juni 2021 maakt de heer Bosmans officieel geen onderdeel meer uit van het college van B&W voor de gemeente Heeze-Leende. Voorgesteld is vanuit de fracties LHL, CDA en D66 om de resterende bestuursperiode voort te zetten met het nog zittende college van burgemeester en wethouders. De raad heeft ingestemd met het voorstel. Dit betekent dat de portefeuille van voormalig wethouder Bosmans verdeeld wordt over de drie huidige wethouders.

Pagina opties