Herstel Boschlaan – Heeze

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Vrijdag 6 augustus zal in opdracht van Stichting Kasteel Heeze een begin worden gemaakt met de herstelwerkzaamheden aan het wegdek van de Boschlaan in Heeze.

Het besluit is tot stand gekomen na uitvoerig overleg tussen Stichting Kasteel Heeze als zijnde eigenaar van de Boschlaan, de gemeente Heeze-Leende en Brabants Landschap. De gemeente en Brabants Landschap zijn belanghebbenden en gebaat bij een veilige en goed toegankelijke Boschlaan. De gemeente heeft op voorstel van wethouder Jan de Bruijn een bijdrage van € 25.000 ter beschikking gesteld, waardoor de opdracht kon worden verleend. De werkzaamheden zullen in eerste instantie bestaan uit het dichten van de meest ernstige gaten en beschadigingen aan het wegdek, aldus de secretaris van de Stichting, Sammy van Tuyll. De werkzaamheden worden uitgevoerd door KWS infra b.v. die na het dichten van de gaten, medio september de werkzaamheden zal voortzetten door het aanbrengen van een nieuwe asfalt laag.

Foto: Heeze-Leende24

Pagina opties