Inspraak conceptverordening leerlingenvervoer Heeze-Leende 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 mei 2021 besloten om de inspraakprocedure te starten voor de conceptverordening leerlingenvervoer Heeze-Leende 2021. De conceptverordening ligt ter inzage van woensdag 19 mei tot en met woensdag 30 juni. U vindt de verordening hieronder.

Inwoners van en rechtspersonen uit Gemeente Heeze-Leende kunnen tot en met woensdag 30 juni een zienswijze schriftelijk of per e-mail indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan via postbus@heeze-leende.nl of postbus 10.000, 5595 GA Heeze. De inspraakreactie dient het volgende te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en de zienswijze op de conceptverordening.

Pagina opties