Instellen vrachtwagenverbod doorgaand vrachtverkeer Heeze

Enkele weken geleden lieten wij u weten dat de gemeente weer een stap wil zetten in het verkeersveiliger en leefbaarder maken van het centrum van Heeze door het doorgaand vrachtverkeer uit het centrum van Heeze te weren. Dit kan nu de Randweg en de reconstructie van de Muggenberg afgerond zijn en er dus een goed alternatief is voor deze vrachtwagens. Op dit weren van doorgaand vrachtverkeer hebben we al vele positieve berichten maar ook aandachtspunten mogen ontvangen. Veel mensen zijn benieuwd naar de uitwerking van deze maatregel. In dit artikel wordt hier verder op ingegaan.

Vrachtwagenverbod

Een adviesbureau heeft een memo opgesteld waarin een onderbouwing is opgenomen voor het ontwerpverkeersbesluit voor een doorgaand vrachtwagenverbod in Heeze. Het ontwerpverkeersbesluit en de memo kunt u downloaden onder aan deze webpagina. Een grote wens van de gemeente én haar inwoners, om het centrum verkeersveiliger en leefbaarder te maken, komt daarmee een flinke stap dichterbij. Later volgen nog andere maatregelen om de Kapelstraat en Jan Deckersstraat in te richten als 30 km/u per uur gebied.

Het vrachtwagenverbod geldt alleen voor doorgaand vrachtverkeer in het gebied zoals dat is opgenomen in onderstaande afbeelding.

Er geldt een uitzondering voor ‘aantoonbaar bestemmingsverkeer’. Bestuurders van vrachtwagens die kunnen aantonen dat ze in dit gebied (de kern van Heeze) moeten zijn om goederen te laden of lossen zijn hier nog altijd welkom. Als voorbeeld kan worden gedacht aan het tonen van een (vracht)brief met een adres. Dit geldt dus alleen voor vrachtwagens.

Overleg stakeholders

Eind vorig jaar heeft de gemeente bijgevoegde memo, met de onderbouwing voor het vrachtwagenverbod voor doorgaand verkeer, besproken met onder andere de verkeerscommissie, ondernemersverenigingen, Recreatief Heeze-Leende en de politie. Hieruit kwamen overwegend positieve reacties, maar ook een aantal aandachtspunten zoals de situatie rondom het Wilhelminaplein, de handhaafbaarheid en het vervolg van de Centrale As.

Wilhelminaplein

Het aantal verkeersbewegingen op deze rotonde zal niet wijzigen, alleen de rijrichting van het verkeer verandert. In plaats van vanaf het centrum ‘driekwart-rond’ zullen vrachtwagens die onderweg zijn naar industrieterrein De Poortmannen voortaan vanuit de Oude Stationsstraat rechtsaf de Nieuwendijk opdraaien. Om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren wordt voor de richting Oude Stationsstraat – Nieuwendijk een by-pass voor fietsers gerealiseerd.

Totaalvisie verkeer

Hoewel er uiteraard raakvlakken zijn met andere verkeersprojecten, is dit vrachtwagenverbod als een maatregel die nu al genomen kan worden. Het weren van vrachtverkeer draagt direct bij aan het verkeersveiliger en leefbaarder maken van het centrum.

Wethouder Frank de Win: ”Dit jaar proberen we een voorkeur uit te spreken voor het vervolgtracé van De Randweg naar de Poortmannen. Ook loopt er momenteel een haalbaarheidsonderzoek met Prorail en de Provincie voor een ongelijkvloerse spoorwegovergang bij de Poortmannen. Voordat dit gerealiseerd is zijn we echter al een tijd verder. Het vrachtwagenverbod heeft nu direct al effect voor een groot gedeelte van Heeze. Iedereen die in het centrum van Heeze moet zijn is van harte welkom, maar dóórgaand verkeer zien we graag over de Muggenberg en De Randweg rijden. Dat is voor hen sneller en maakt het centrum in Heeze rustiger.”

Bent u benieuwd naar het groter geheel? Waarvoor doen we dit nu? De totale verkeersvisie van de gemeente proberen we duidelijk te maken in dit filmpje. Wilt u het ondertitelde filmpje kijken, klik dan hier.

Vervolg

Onder dit artikel is de memo en het ontwerpverkeersbesluit toegevoegd. De memo vormt de onderbouwing voor het ontwerpverkeersbesluit. Voor het nog te nemen verkeersbesluit is een uitgebreide voorbereidingsprocedure* gestart. Dit betekent dat u voor vragen of een toelichting contact kunt opnemen met Rob Peeters (r.peeters@heeze-leende.nl of tel. 040-2241 467) en dat u een idee of zienswijze kunt indienen op het ontwerpverkeersbesluit, nog voordat het college een definitief besluit neemt. In de officiële bekendmaking, bij dit bericht leest u hoe u dit kunt doen.

* De uitgebreide voorbereidingsprocedure betekent dat u een extra mogelijkheid krijgt om in te spreken. Namelijk vóórdat het college een definitief besluit neemt. Na deze eerste inspraaktermijn, worden de door u ingebrachte meningen, ideeën, zienswijzen gebundeld en voorzien van antwoorden en het ontwerpverkeersbesluit kan daar mogelijk op worden aangepast. Daarna beslist het college pas over het definitieve verkeersbesluit.

Pagina opties