Inwoners Heeze-Leende positief over ondersteuning vanuit Wmo en Jeugdhulp

De inwoners van Heeze-Leende die in 2020 Jeugdhulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben ontvangen, zijn over het algemeen positief over hun ervaringen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Onderzoeksbureau BMC in het voorjaar van 2021 heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 656 inwoners die ondersteuning hebben ontvangen vanuit de Wmo, en onder 342 ouders van kinderen tot 18 jaar en 174 jongeren tussen de 12 en 23 jaar die jeugdhulp hebben ontvangen. Iedereen die mee heeft gewerkt aan dit onderzoek bedankt voor uw input.

Wmo

Uit het onderzoek blijkt dat inwoners meestal goed weten waar zij moeten zijn met een ondersteunings-vraag. Ook geven zij aan dat ze snel werden geholpen. De respondenten zijn erg tevreden over het contact en ook over de manier waarop er naar hen is geluisterd zijn ze erg te spreken.

Een ruime meerderheid is ook tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning die zij ontvangen en tevens geven zij aan dat deze ondersteuning past bij de hulpvraag die zij hadden. Door middel van de ondersteuning kan men zich over het algemeen beter redden en wordt door een ruime meerderheid een betere kwaliteit van leven ervaren.

Jeugd

Ook in het kader van jeugdhulp geven inwoners aan dat zij weten waar zij terecht kunnen. Daarbij geeft ruim driekwart van de respondenten aan meestal of altijd snel geholpen te zijn.

Mede vanwege de coronacrisis heeft ook bij Jeugd veel contact via beeldbellen plaatsgevonden. Op deze manier was het voor jeugdhulpverleners toch mogelijk om contact te houden.

Informatievoorziening over de hulp is heel belangrijk. Zo weten jongeren en ouders wat zij van de hulp kunnen verwachten. Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij voldoende geïnformeerd worden. Ook is gevraagd of jongeren en ouders ervaren dat beslissingen over de hulp samen met hen worden genomen. 86% van de respondenten ervaart dat beslissingen over de hulp vaak of altijd samen met hen worden genomen. Uit het onderzoek blijkt wel dat ouders en jeugdigen maar weinig gebruik gemaakt hebben van de onafhankelijke clientondersteuning.

Het grootste effect van de hulp voor jongeren lijkt te zijn bereikt op het gebied van opgroeien. Door de hulp weet men beter wat hij of zij wil en kan men beter zeggen wat er nodig is. Ook ervaren de jongeren dat er door de hulp beter naar hen wordt geluisterd.

De gemeente Heeze-Leende vindt het van belang om van inwoners terug te horen hoe zij de dienstverlening en kwaliteit van de ondersteuning en hulp ervaren.

Bekijk hier de uitkomsten van de onderzoeken

Pagina opties