Kermissen in Heeze-Leende gaan door

Door de versoepelingen van de Covid-maatregelen voor evenementen ziet het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende toch mogelijkheden om de kermissen in Heeze en Leende dit jaar, in aangepaste vorm, door te laten gaan. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud dat de maatregelen de komende tijd niet opnieuw verzwaard worden. De kermissen vinden plaats van 7 tot en met 10 augustus (Heeze) en van 21 tot en met 24 augustus (Leende). 

Achter de schermen is de afgelopen tijd druk gewerkt aan een plan om de kermissen op een verantwoorde manier door te laten gaan. Zo is onder andere besloten de kermis in Leende te verplaatsen van het centrum van het dorp naar het evenemententerrein Breedvennen, geen horecaterrassen toe te staan op de kermisterreinen en de (woon)wagens van de kermisexploitanten gedurende de kermissen te plaatsen op de parkeerplaats bij sporthal De Pompenmaker in Heeze.

De kermis in Heeze vind op de gebruikelijke plek plaats namelijk op het gemeentehuisplein en gemeentehuistuin.

Veilig inrichten kermisterrein

De gemeente, Buro de Kermisgids (organisator) en de exploitanten trekken gezamenlijk op als het gaat om het veilig inrichten van de terreinen. De terreinen zowel in Heeze als in Leende bieden daarvoor voldoende ruimte. Daarnaast worden er aanvullende maatregelen getroffen om één en ander goed te laten verlopen.

Voor bezoek aan de horeca gedurende de kermissen gelden ook aanvullende richtlijnen. Met het lokale horecabestuur is afgesproken dat zij de communicatie hieromtrent zelf verzorgen.

Coronamaatregelen

De gemeente gaat er vanuit dat iedereen bereid is om zich aan de regels te houden en er zo samen een mooie kermis in Heeze en Leende van te maken. Het naleven van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, de exploitanten én van de bezoekers. De gemeente zal goed monitoren hoe de kermissen verlopen en houdt zich het recht voor om in te grijpen als blijkt dat het te druk wordt of als bezoekers zich niet aan de regels houden.

Omdat de voorbereidingstijd nog maar kort is, is de kermis dit jaar wat anders van opzet dan andere jaren. Nagenoeg alle exploitanten die normaal gesproken op de kermissen in Heeze en Leende staan zijn echter ook dit jaar van de partij. De kermisexploitanten zijn erg blij met dit bericht: ‘Zij staan te springen om er weer een mooie kermis van te maken.’ 

De gemeente wenst iedereen alvast veel plezier op de kermissen.

Pagina opties