Leerplichtambtenaar

Eén van de taken van de gemeente Heeze-Leende is het uitvoeren van de Leerplichtwet. Dit wordt uitgevoerd door een leerplichtambtenaar.

Naast onze huidige leerplichtambtenaar Jack Smolders heeft het college twee leerplichtambtenaren van Valkenswaard aangewezen als leerplichtambtenaar voor Heeze-Leende voor het, indien nodig, opstellen van een procesverbaal. Deze twee leerplichtambtenaren blijven ook gewoon werkzaam in Valkenswaard.

Voor meer informatie over de leerplicht klik hier.

Pagina opties