Mantelzorg Verwen Menu

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Elk jaar laat de Gemeente Heeze-Leende haar waardering blijken voor het werk van alle mantelzorgers in de gemeente. Ook dit jaar is gekozen voor het Mantelzorg Verwen Menu (MVM) omdat daarmee de meeste mantelzorgers bereikt worden.

Er werd gekozen uit een ‘menu’ van 4 cadeautjes:

  • Bloemen van ’t Biedermeierke uit Leende
  • Cadeaubon van Lektura in Heeze
  • Yogalessen van Ron Wetsels in Heeze
  • Fitness bij 040 FIT in Heeze.

Mantelzorgers mochten zelf inschrijven, maar ook zij die mantelzorg ontvangen konden hun mantelzorger(s) opgeven voor deze attentie. Deze aanpak heeft meer dan 300 reacties opgeleverd en we kunnen daardoor spreken van een groot succes.  Met dank ook aan de 4 bedrijven die deze keer voor een gereduceerde prijs een item  voor het MVM boden. De samenwerking met hen liep zogezegd gesmeerd.

3 Jaar geleden wisten ongeveer 150 mantelzorgers hiervoor de weg naar het Steunpunt Mantelzorg te vinden, we zijn dan ook heel blij met de toegenomen belangstelling. Om ervoor te zorgen dat volgend jaar nog meer mantelzorgers van het MVM gebruik maken hier de definitie van een mantelzorger en ook van een jonge mantelzorger:

Een mantelzorger geeft hulp aan een hulpbehoevende uit zijn directe omgeving, waarbij de zorg rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie. Het gaat om zorg die de gebruikelijke zorg overstijgt, bijvoorbeeld persoonlijke zorg die langer dan drie maanden duurt, ondersteunende begeleiding die intensiever is dan normaal. En wanneer jongeren opgroeien met een chronisch (lichamelijk en/of psychisch) ziek, (verstandelijk) gehandicapt of verslaafd gezinslid waar ze voor zorgen of zorgen om hebben, dan spreek je van jonge mantelzorgers.

En u weet het, voor al uw vragen over mantelzorg: Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende. Vanaf 1 januari hebben we een nieuw email adres: steunpuntmantelzorgHL@cordaadwelzijn.nl of tel.: 06-51861354

Pagina opties