Met stip op één: de maatschappelijke opgaven

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

De drie colleges van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben afgelopen dinsdag 21 mei het rapport ‘Met stip op één: de maatschappelijke opgaven’ door bureau Berenschot vastgesteld en besloten het rapport beschikbaar te stellen aan de drie gemeenteraden.

Bureau Berenschot heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de maatschappelijke opgaven van de drie gemeenten en de daaruit voortvloeiende samenwerkingsverbanden. Het onderzoek is onderdeel van het proces om te komen tot een stip op de horizon van de samenwerking tussen de A2-gemeenten.

Roland van Kessel, burgemeester van Cranendonck, laat namens de drie gemeenten weten: “Uit het rapport blijkt dat onze gemeenten een aantal stevige maatschappelijke opgaven kennen die om een antwoord vragen. Het rapport helpt ons in het gesprek tussen de drie gemeenten om een stip op de horizon te plaatsen over onze samenwerking.”

In het rapport worden door Berenschot vijf conclusies getrokken:

  1. De maatschappelijke opgaven van de A2-gemeenten zijn vergelijkbaar.
  2. Gezien de kansen en bedreigingen is meer samenwerking tussen de A2-gemeenten onvermijdelijk.
  3. Meer samenwerking tussen de A2-gemeenten vergt een bewuste en consequente keuze.
  4. Naast schaalvergroting is tegelijkertijd schaalverkleining nodig.
  5. De ‘stip’ kan variëren van programmatische samenwerking als begin tot een bestuurlijke fusie als eindbeeld.

Stip op de horizon

Het gesprek tussen de drie A2-gemeenten over de stip op de horizon van de samenwerking tussen Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard loopt sinds eind 2016. Na de evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling A2 is het onderzoek naar de maatschappelijke opgaven het tweede opgeleverde product.

Pagina opties