Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Militaire oefening in de gemeente

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Tussen 26 en 30 augustus zal een militaire oefening in de gemeente gehouden worden. De oefening wordt gehouden in het kader van training voor militairen van de Koninklijke Landmacht.

Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen mogelijk in de gemeente verplaatsen, opstellingen betrekken en heimelijk verplaatsen waarbij men bewoond gebied zo veel mogelijk vermijd. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen.

Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Teinr.: 030-2180420
Email: JDVclaims@mindef.nl

De militairen verblijven op Militair Oefenterreinen Oirschotse Heide en Weerterheide. Tussen deze Militaire oefenterreinen gaat men verplaatsen en acties plegen, zoals tijdelijke opstellingen innemen en heimelijk verplaatsen waarbij men onopgemerkt moet blijven en bevolkt gebied vermijd. De diverse commandanten krijgen de vrijheid in een bepaald vak, waaronder uw gemeente valt, te verplaatsen en acties te plegen. Privé terreinen worden pas betreden na toestemming van de eigenaar.

Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op Niet Militair Terrein. Men gaat zich verplaatsen over bestaande (vaar) wegen en paden en het doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd. Aan deze oefening nemen 65 personen en 16 militaire wiel voertuigen. De oefenende troepen staan onder leiding van de commandant Delta compagnie 42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers uit Oirschot.

Pagina opties