Natuur in de wijk Heeze-Leende

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Doe nog snel mee met 'Natuur in de wijk'! Gratis beplanting en nestkasten.

Hét project om de biodiversiteit binnen de kernen van Heeze-Leende te verbeteren gaat de laatste fase in. In augustus 2019 ging Natuur in de Wijk van start. Daarna is er veel gerealiseerd om de vleermuis, huismus, gierzwaluw en de wilde bijen te helpen. Woon je in de bebouwde kom van Heeze-Leende en wil je ook nog meedoen? Dat kan! 

Het stedelijk gebied is voor dieren over het algemeen geen makkelijke plek om te overleven, maar er zijn bepaalde soorten die het al sinds jaar en dag juist erg goed doen in dorp en stad. Toch wordt het langzaam maar zeker steeds lastiger voor deze dierlijke bewoners om te kunnen overleven. Een gebrek aan veilige plekjes om te nestelen en steeds schaarser wordend voedsel door onder andere minder beplanting, zijn belangrijke redenen voor de terugloop van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen.

Via de site van Natuur in de Wijk kun je je inschrijven voor het ontvangen van diverse typen gratis beplantingspakketten, met soorten die waardevol zijn voor de biodiversiteit. Ze zijn geselecteerd voor hun besjes, bloemen en andere belangrijke eigenschappen voor vogels, insecten en andere diersoorten. Je kunt kiezen uit vier pakketten, te weten beukenhaag, ligusterhaag, gemengde vogelhaag en biodiversiteitshaag.

Inmiddels hangen er al 347 Natuur in de Wijk nestkasten aan gevels in Heeze-Leende en zijn er zo’n 5800 stuks beplanting de grond in gegaan. Je kunt nog beplanting en nestkasten bestellen via www.natuurindewijk.nl. Voor beide geldt: op is op!

Natuur in de Wijk is een project van Orbis en Natuurbalans-Divergens in samenwerking met de gemeente Heeze-Leende en de provincie Noord-Brabant, als onderdeel van het beschermingsplan “Uitwerking Leefgebied Stad in Noord-Brabant”. Meer informatie is te vinden op www.natuurindewijk.nl.

Pagina opties