Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Nieuw duurzaamheidsbeleid in Heeze-Leende en Valkenswaard

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Duurzaamheid is een thema dat speelt van mondiaal tot micro niveau. Het klimaat verandert, grondstoffen worden schaarser, de biodiversiteit loopt terug en extreem weer is steeds meer aan de orde van de dag. De gemeenten Heeze-Leende en Valkenswaard willen goed voorbereid zijn op deze veranderingen. Samen met belanghebbenden (inwoners, ondernemers, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties etc.) werken wij daarom sinds januari van dit jaar aan nieuw duurzaamheidsbeleid. Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang van dit proces.

Stand van zaken

Het doel is om te komen tot overkoepelend duurzaamheidsbeleid met een doorvertaling naar vijf thema’s: de energietransitie, de materiaaltransitie, mobiliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. De inhoudelijke kant van het proces is bijna afgerond. De kern van het beleid is gelijk voor Valkenswaard en Heeze – Leende, met kleine aanpassingen waar de gemeentelijke situaties van elkaar verschillen.

Wat gebeurt er nu?

Het nieuwe beleid zal, na de zomervakantie, moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad. Na gezamenlijk te zijn opgetrokken bij de vorming van het beleid, gaan gemeente Valkenswaard en gemeente Heeze – Leende op dit punt ieder hun eigen weg, om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de behandeling van het beleidsstuk. Naar verwachting wordt het duurzaamheidsbeleid in oktober 2019 in de gemeenteraad van Heeze – Leende in de behandeld en in november 2019 in de gemeenteraad van Valkenswaard. Rond deze tijd wordt het nieuwe beleidsstuk dus ook openbaar beschikbaar gemaakt.

Waar kan ik meer lezen?

Bekijk de vergaderkalender van de gemeenteraad! Hier kunt u het nieuwe duurzaamheidsbeleid vinden zodra deze beschikbaar is.

Pagina opties