Nieuwbouwwijk De Bulders en randweg Heeze gaan door

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.
bulders

In oktober vond de zitting plaats bij de Raad van State voor het bestemmingsplan De Bulders. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 350 woningen en de randweg mogelijk aan de zuidzijde van Heeze. Vandaag was de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan; we kunnen door!

Wethouder Wilma van de Rijt: “Het is gelukt! Na veertig jaar komt er een structurele oplossing voor ons verkeersprobleem. Voor mij betekent dit een kroon op het werk van heel veel mensen. Hiermee zijn we eindelijk in staat om het vrachtverkeer uit de kern van Heeze te gaan weren en de leefbaarheid in Heeze te behouden. Bovendien krijgt Heeze er een mooie nieuwe woonwijk bij die voorziet in de behoeften.”

Woningen in de Bulders

De Bulders wordt in fasen gebouwd. In de eerste fase wordt gebouwd in het westelijk gedeelte van de nieuwe wijk. In het tweede kwartaal van 2018 worden daar de eerste 40 woningen gebouwd door Jansen de Jong Projectontwikkeling. Direct daarna gaat Bouwbedrijf van Gerven aan de slag. Er komt een breed palet aan woningen. Van huur- en goedkope woningen tot vrijesectorkavels.

Randweg

De randweg en de woongebieden zijn in ontwerp klaar. De Raad van State vindt echter dat er nog twee punten in het bestemmingsplan moeten worden opgenomen. De eerste is het gebruik maken van geluidsarm asfalt op het bestaande deel van de Muggenberg. Wilma van de Rijt: “Dit was sowieso de bedoeling en op deze manier ligt het ook vast in het bestemmingsplan.”

Het tweede punt: er moet aanvullend onderzoek gedaan worden over de trillingen die eventueel zouden kunnen ontstaan door het verkeer op de drie bestaande woningen aan de Buldersweg. Vanzelfsprekend willen we overlast aan deze woningen voorkomen; mochten er trillingen ontstaan door het verkeer dan worden passende maatregelen genomen om dit op te lossen.

In het eerste kwartaal van 2018 gaat de eerste schop in de grond voor de aanleg van de randweg. Om dit mogelijk te maken laat De Bulders Woningbouw eind december en begin januari al een aantal leegstaande panden slopen in het plangebied de Bulders.

Pagina opties