Nieuwe aanvraagronde voor coronasubsidie of coronasteun

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Voor het welzijn van de inwoners is het belangrijk om het voorzieningenniveau en het verenigingsleven in Heeze-Leende in stand te houden. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen is vanaf eind september weer meer mogelijk. Een mooi moment om dit te ondersteunen door het stimuleren van activiteiten middels een coronasubsidie, of door het verlenen van coronasteun gericht op het behouden van organisaties met maatschappelijk belang.

Tot 1 september liep de eerste aanvraagronde voor coronasubsidie en coronasteun, deze leverde vijf aanvragen op. Op vier aanvragen heeft het college van B&W positief besloten tot het verstrekken van subsidie, één aanvraag is nog in behandeling. Er is nog budget over dat beschikbaar wordt gesteld met een tweede aanvraagronde die loopt tot 1 november.

Aanvragen van coronasubsidie/ coronasteun

Coronasubsidie kan (onder bepaalde voorwaarden) door eenieder worden aangevraagd voor activiteiten die gericht zijn op het bestrijden van de negatieve gevolgen van de coronacrisis. Let wel, er moet een duidelijk verband zijn met de coronacrisis.

Coronasteun kan (onder bepaalde voorwaarden) worden aangevraagd door organisaties met maatschappelijk belang. De steun kan worden verleend in de vorm van uitstel/kwijtschelding van huur van gemeentelijk vastgoed, en/of (extra) subsidie voor het in stand houden van de organisatie.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 november 2021 via www.heeze-leende.nl/coronasteun. Kijk hier voor meer informatie en voor de voorwaarden.

Pagina opties