Nieuwe tarieven voor afval in 2019

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Hogere tarieven

Op 10 december 2018 heeft de gemeenteraad de tarieven voor de afvalstoffenbelasting vastgesteld. De tarieven zijn flink gestegen. De vaststelling door de raad is daarom dan ook niet zonder slag of stoot gegaan. Als de tarieven gelijk zouden blijven, zou er een groot tekort in de afvalstoffenbegroting ontstaan. De raad heeft gekozen om het principe ‘de vervuiler betaalt’ te hanteren bij de afvalstoffenheffing. Geld uit de reserves halen om tekorten te dekken doet geen recht aan dit principe. Wie meer afval produceert, moet daar meer voor betalen.

Waarom stijgen de tarieven?

  1. De kosten van verwerking zijn hoger geworden
  2. De belasting op brandbaar afval is flink gestegen (van € 13 naar € 31 per ton)
  3. De opbrengsten op papier, plastic en textiel zijn gedaald
  4. De kosten van inzameling zijn gestegen
  5. De kosten van de milieustraten zijn flink gestegen door de hogere verwerkingskosten en de gestegen belasting. Daarnaast is het aanbod op de milieustraten ook hoger geworden. De poorttarieven bij de milieustraten zijn, zelfs met de tarieven van 2019, niet kostendekkend.

Vanaf 2010 is het gelukt om de afvalstoffenheffing voor een gemiddeld gezin nauwelijks te laten stijgen, net als de poorttarieven van de milieustraat. Door de flink gestegen kosten en lagere opbrengsten moeten we een inhaalslag maken.

We gaan onderzoeken hoe we de kosten kunnen verlagen. Zo gaan we samen met de gemeenten Valkenswaard en Geldrop-Mierlo bekijken hoe het gebruik van de milieustraten door bedrijven kan worden beperkt en liefst voorkomen. Samen met andere gemeenten gaan we verder op zoek naar manieren om afval efficiënter in te zamelen en nog beter te scheiden.

Tarieven 2019

Vastrecht per jaar

€114,-

Restafvalcontainer 40 liter per lediging

€5,05

Restafvalcontainer 140 liter per lediging

€12,65

Restafvalcontainer 240 liter per lediging

€22,75

GFT container 25 liter per lediging

€1,90

GFT container 140 liter per lediging

€1,90

GFT container 240 liter per lediging

€3,-

Openen van ondergrondse container (geldt alleen voor appartementencomplex den Toversnest)

€1,90
Milieustraat Gratis stromen

wit- en bruingoed: koelkasten, diepvriezers, televisies e.d; kadavers van kleine huisdieren; asbest tot 35 m²; afgewerkte motorolie (max. 5 liter); klein chemisch afval (medicijnen, lampen, batterijen, verf, basen, zuren);retourglas (flessen e.d.); vlak glas; papier, karton; textiel, schoeisel; kringloopgoederen; ferro/non-ferro; autobanden personenwagen (max 4 stuks); plastic (hard en zacht); drankenkartons (tetrapakken),

Gratis

grof restafval (bankstellen, stoelen etc.); hout; grond, niet chemisch verontreinigd; blad/gras; snoeiafval; piepschuim; vloerbedekking; gips;

tot 0,1 m³ €4,-
van 0,1 m³ tot 1 m³ €10,-
van 1 m³ tot maximaal 2 m³ €22,-

bouw- en sloopafval; puin (schoon/vuil); dakleer.

tot 0,1 m³ €5,-
van 0,1 m³ tot 1 m³ €20,-
van 1 m³ tot maximaal 2 m³ €40,-
vuilniszak van maximaal 60 liter huishoudelijk restafval, (maximaal 2), per stuk €6,25

Pagina opties