Omgevingsvisie: hoe ziet Heeze-Leende er in 2040 uit?

""

Hoe ziet Heeze-Leende er in 2040 uit? In de omgevingsvisie zetten we ‐ met de samenleving ‐ de integrale koers uit op weg naar 2040, gericht op de fysieke leefomgeving.

Graag willen wij iedereen bedanken die heeft meegedacht over onze omgevingsvisie. De omgevingsvisie wordt de kapstok voor het toekomstig beleid en initiatieven. Van 5 tot en met 26 april was het mogelijk om mee te denken over de ontwerp omgevingsvisie. Aan de enquête hebben 349 mensen meegedaan. Er zijn ruim 700 reacties ingediend op de open vragen in de enquête en op de website. Op deze poster ziet u de resultaten van de enquête. 

Download de poster

Verdere planning

We maken nu een ontwerp omgevingsvisie waarin de resultaten van de enquête en de reacties die zijn ingediend tijdens de participatie zijn verwerkt. Op 6 september buigt de gemeenteraad zich in een werkbijeenkomst over het concept van de ontwerp omgevingsvisie. ​Besluitvorming door de gemeenteraad over de ontwerp omgevingsvisie vindt waarschijnlijk eind dit jaar (2021) plaats. De ontwerp omgevingsvisie wordt daarna voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende de periode van terinzagelegging kan eenieder nogmaals input leveren voor de omgevingsvisie. In het eerste kwartaal van 2022 besluit de gemeenteraad over de vaststelling van de omgevingsvisie.

Pagina opties