Onacceptabel gedrag tegen verkeersregelaar op de Leenderweg

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

De Leenderweg is tijdelijk afgesloten om de aansluiting van de nieuwe randweg te realiseren. Bij deze afsluiting komen verschillende omleidingen kijken, wat natuurlijk erg vervelend is. Op één punt is een verkeersregelaar ingezet, om alles in goede banen te leiden. De gemeente heeft inmiddels het signaal van deze verkeersregelaar gekregen dat hij doodsbedreigingen krijgt, zijn stoptekens genegeerd worden en hij haast aangereden wordt. Dit verbaal- en fysiek agressieve gedrag vertonen tegen een hulpverlener die gewoon zijn werk doet gaat natuurlijk veel te ver.

Omleidingen

Hoe de weggebruikers omgeleid worden, is in het voortraject gecommuniceerd via de pers en aankondigingsborden de weg. Tevens is de afsluiting besproken met aanwonenden en aanliggende bedrijven. Reacties van burgers en bedrijven op deze omleidingen zijn, waar mogelijk, meegenomen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Afstemming met de werkzaamheden van Brabant Water op Ginderover
  • Snelheidsdisplay op de Oostrikkerdijk
  • Instellen van een gedeelte éénrichtingsverkeer om de verkeersdruk voor aanwonenden te verminderen
  • Afstemming van het instellen van de omleiding met Sterksel kermis

In de praktijk bleek de omleiding plaatselijk toch nog niet overal goed te werken en ook onduidelijk te zijn voor automobilisten. Hierop is besloten om de bebording aan te passen en om verkeersregelaars in te zetten. Vervolgens wordt deze verkeersregelaar dermate agressief benaderd door weggebruikers dat hij zich niet meer veilig voelt. De gemeente maakt hier ook een melding van bij de politie.

Pagina opties