Onderzoek Burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

De gemeente Heeze-Leende werkt continu aan het verbeteren van de dienstverlening. Hiervoor willen wij graag weten wat u als inwoner onze dienstverlening vindt. Daarom voeren wij een onderzoek uit onder onze inwoners.

Om iedereen de kans te geven zijn of haar mening te geven, worden voor deze enquête alle inwoners van Heeze-Leende aangeschreven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Het Pon.

Uitnodiging

Afgelopen donderdag, 16 november, ontving iedere inwoner van Heeze-Leende een uitnodiging in de brievenbus om deel te nemen aan dit onderzoek. Meewerken kan schriftelijk door de bijgevoegde vragenlijst ingevuld terug te sturen in de bijgesloten antwoordenvelop, of door de vragenlijst via internet in te vullen (let op: dit kan alleen met de link én de code die in de brief staat). Wij hopen op uw deelname!

Pagina opties