In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop.

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Ga via de homepage bijvoorbeeld naar ‘Verhuizen’ of ‘Paspoort, ID of Rijbewijs aanvragen’. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Ook in 2021 weer geld beschikbaar voor aanpak kleine ergernissen

Heeft u kleine ergernissen in de openbare ruimte? Meld het aan.

Jaarlijks krijgt de gemeente veel meldingen binnen over de openbare ruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld over een gat in de weg, zwerfafval, rioolverstopping, ongedierte, wateroverlast of een omgewaaide boom. Deze meldingen kunt u het hele jaar door doen via de website van de gemeente www.heeze-leende.nl/melding. De meldingen die direct gevaar opleveren worden meteen opgelost, maar minder urgente meldingen vragen niet meteen om een oplossing en worden dan opgenomen in het onderhoudsplan van de gemeente. De gemeente bepaalt dan wanneer deze melding wordt opgelost.

100.000 euro voor oplossing kleine ergernissen in 2021

Voor sommige inwoners zijn de meldingen die niet direct worden opgepakt toch een ergernis. Daarom is in de begroting van de gemeente €100.000 opgenomen de ‘aanpak kleine ergernissen’ om inwoners te laten bepalen welke ergernissen in 2021 opgelost moeten worden. De ergernissen moeten gaan over klein onderhoud aan wegen, fietspaden, voetpaden of bermen. Het gaat dus over onderhoud, niet over herinrichtingen of een nieuwe aanleg. Deze ergernissen gaan we dan met het vrijgestelde budget verhelpen.

Hoe gaan we dit doen?

Het proces verloopt als volgt:

  • We inventariseren met belangenverenigingen de ergernissen;
  • Stellen gezamenlijk prioriteiten;
  • Gaan over tot uitvoering.

Inventarisatie: meld uw ergernis aan bij een van de belangenverenigingen

Wij willen dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen vragen om (klein) onderhoud aan wegen, fietspaden, bermen en voetpaden te inventariseren. De inventarisaties dienen uiterlijk 10 april 2020 bij de gemeente binnen te zijn. Wilt u als inwoner dat een specifieke melding op de inventarisatielijst komt, meldt u dan vóór 12 april 2021 bij een van de onderstaande belangenverenigingen:

-       Dorpsraad Sterksel: dorpsraad@sterksel.nu

-       Dorpsraad Leende: secretariaat@dorpsraadleende.nl

-       Kernraad Leenderstrijp, Marjolein Arps, secretaris: arps.marjolein@gmail.com

-       ZLTO, zltogrooteheide@zlto.nl 

-       SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel 55plusactief@gmail.com

Tussen 12 april en 7 mei bekijkt de gemeente de inventarisatielijsten en maakt ze een inschatting van de kosten per ingebracht onderhoudspunt.

Prioritering

Op 7 mei krijgen de dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen een mail met de totale lijst van ingediende ergernissen/onderhoudsvragen met daarbij een uitnodiging voor een gezamenlijke avond op 12 mei 2021. Tijdens deze avond gaan de belangenverenigingen gezamenlijk bepalen waaraan zij de € 100.000,- willen gaan besteden.

Uitvoering

Zodra gezamenlijk de prioriteitenlijst is bepaald geeft de gemeente uitvoering aan de onderhoudswerkzaamheden. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden die we voor € 100.000,-- kunnen verrichten in 2021 worden uitgevoerd.

Valt u iets op? Meld het dan!

Los van de aanpak kleine ergernissen kunt u meldingen over bijvoorbeeld straatverlichting e.d. gewoon het hele jaar door telefonisch doorgeven of aanmelden via www.heeze-leende.nl/melding.

Klachten & meldingen kunt u ook 24 uur per dag doorgeven via de MijnGemeente app! Download de MijnGemeente app via de Play Store of de App Store op uw telefoon of tablet. Is er sprake van een calamiteit? Hiervoor kunt 24 uur per dag terecht op het telefoonnummer 040-22 41 400

Pagina opties