Op weg naar een duurzame toekomst: vragen over de regionale energiestrategie op 9 september

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Onze gemeente Heeze-Leende maakt samen met 20 andere gemeenten uit Zuid-Oost Brabant, de provincie en 2 waterschappen afspraken over een duurzame toekomst. Hoe besparen we met elkaar meer energie, waar kunnen we het beste energie opwekken uit zon en wind? En hoe maken we gebruik van duurzame warmte? De afspraken leggen we vast in de regionale energiestrategie (RES). De voorlopige versie van RES 1.0 is 26 juli uitgebracht. Dat document vindt u hier. Heeft u hier vragen over? Bezoek dan op 9 september (20.00 tot ongeveer 21.30 uur) het online-vragenuurtje. Aanmelden kan hier.

Wat betekent de RES voor gemeente Heeze-Leende?

De RES 1.0 geeft informatie over hoe je aan de slag kan gaan met besparing, wat kun je als gemeente meenemen voor de Warmtetransitie en waar zijn mogelijke locaties voor grootschalige opwek van duurzame energie door zon en wind. De gemeenteraad van Heeze-Leende bepaalt de invulling van de energietransitie voor gemeente Heeze-Leende. Welke stappen gaat de gemeente zetten om te zorgen dat inwoners en bedrijven zoveel mogelijk energie gaan besparen? Alle energie die wordt bespaart, hoeft niet opgewekt te worden. Besparing is ook de eerste stap in de Warmtetransitie. Hoe krijgen alle gebouwen in de gemeente Heeze-Leende een alternatieve warmtebron voor aardgas. In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland van het aardgas af zijn. Is het landschap van de gemeente Heeze-Leende geschikt voor grootschalige opwek van duurzame energie door zon en wind? Zo ja, welke zoekgebied of andere locaties zijn dan geschikt? De antwoorden op deze vragen gaat de gemeenteraad vastleggen in het Duurzaamheidsbeleid en plan van aanpak Energietransitie. De gemeente doet dit niet zonder raadpleging van alle betrokken belangenpartijen en natuurlijk haar inwoners. De komende periode gaat worden gebruikt om in gesprek te gaan met alle betrokken partijen zodat zij hun advies kunnen geven. Het is voor de gemeente niet mogelijk om met elke individuele inwoner in gesprek te gaan. Om deze reden wordt er nu gekeken naar een manier om de inwoners hun mening te laten geven.

Vaststelling van de RES 1.0

Het Klimaatakkoord bepaalt dat de gemeenteraden de RES 1.0 vaststellen. De vaststelling van de RES 1.0 staat voor de gemeente Heeze-Leende gepland in de raadsvergadering van 13 december 2021. Eerder in het proces om te komen tot vaststelling heeft de gemeenteraad een pittige zienswijze geschreven. Bij de besluitvorming wordt bekeken of de zienswijze op een juiste manier is vertaald in de RES 1.0.  Zie voor meer informatie: https://www.heeze-leende.nl/afval-en-milieu/duurzaamheidsbeleid_42966/item/regionale-energiestrategie_79214.html

Pagina opties