Partijen tekenen preventieaanpak Vitaal Heeze-Leende

Wethouder de Bruijn ondertekening preventieaanpak

Op 3 juni tekende de gemeente Heeze-Leende samen met 22 andere partijen de preventieaanpak Vitaal Heeze-Leende dat doen we samen. Met het ondertekenen geven deze partijen aan zich gezamenlijk in te spannen om de gezondheid in Heeze-Leende te bevorderen.

Lekker in je vel zitten, gezond eten, sportief bezig zijn … We weten allemaal dat het belangrijk is. Door hierin samen op te trekken kunnen we dit gemakkelijker en leuker maken voor elkaar. Zeker als we hierbij een steuntje in de rug krijgen vanuit onze directe omgeving. Vitaal Heeze–Leende bevat 20 afspraken tussen partijen op het gebied van preventie, gezondheidszorg en participatie. De afspraken zijn tot stand gekomen tijdens gesprekken en bijeenkomsten die in de afgelopen maanden zijn georganiseerd. Ook in de komende jaren is er nog ruimte voor nieuwe ideeën en afspraken.

Wethouder Jan de Bruijn is blij met deze gezamenlijke aanpak “De preventieaanpak Heeze-Leende biedt een mooie kans om naast het starten van nieuwe activiteiten en samenwerkingsverbanden de bestaande initiatieven een extra impuls te geven en nog beter met elkaar te verbinden. We willen graag vitale inwoners in Heeze-Leende. Samen inspireren, motiveren en faciliteren we inwoners”.

Met Vitaal Heeze-Leende  wil de gemeente de samenhang vergroten tussen de bestaande inzet op preventie en nieuwe initiatieven stimuleren. Vanuit het Rijk wordt er een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld om de gemaakte afspraken indien nodig een extra impuls te geven.

De partijen die zich aan Vitaal Heeze–Leende hebben verbonden zijn:

Dorpsraad Sterksel, St. Anna Zorggroep, Sociaal makelaar, Diëtistenpraktijk Nivita, Gezond Dorp Leende, Stichting Valkenhof, Bibliotheek Dommeldal, Taalpunt Heeze–Leende, Fit in & out Personal Training, Beweeginstructies Els Roemer, Huisartsenpraktijk Otterdijk en Tacken, Lumens, Korein, Welzijn en Zorg Leenderstrijp, Praktijk Goed Gewicht, KBO Heeze, Fysiotherapie de Beemden, WELCordaad, ZOEM, Fysiotherapie Bennenbroek, GGzE, GGD Brabant – Zuidoost, Gemeente Heeze-Leende en inwoners

Ook in de komende jaren is het nog mogelijk om aan te sluiten bij Vitaal Heeze-Leende. Neem hiervoor contact op met Marijke de Kroes via m.de.kroes@ggdbzo.nl

Pagina opties