Riool- en wegwerkzaamheden bij de Kanhoeve en Poelhoeve

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Het is in het verleden gebleken dat de riolering bij hevige regenval niet voldoende capaciteit heeft om het water te kunnen verwerken. Hierdoor kan afvalwater uit de riolering op straat komen te staan. Dit is een onwenselijke situatie die bovendien voor veel overlast kan zorgen. Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen gaan we daarom aanpassingen doen aan de riolering. De riolering rondom de retentievijver wordt ter hoogt van Kanhoeve 50 en Kanhoeve 23 ontkoppeld van het overige rioolstelsel van de wijk. Op deze manier wordt de riolering dermate ontlast dat eerder genoemde situaties in principe niet meer voor kunnen komen. Naast de aanpassingen van het riool zal ook de bestrating, waar nodig, opnieuw worden gelegd.

Planning en fasering

De werkzaamheden zullen starten op maandag 29 oktober 2018. Er zal dan worden gestart met de aanleg van een gedeelte nieuwe riolering vanaf de kruising Kanhoeve-Poelhoeve tot Poelhoeve 2. Na gereed zal de bestrating van de rijbaan weer worden hersteld. Vervolgens zal er een nieuwe put geplaatst gaan worden ter hoogte van Poelhoeve 10. Vervolgens zal er worden gewerkt aan de riolering in de Kanhoeve. Dit gaat over het afkoppelen van het riool en enkele straatkolken. Ook de hemelwaterafvoer van Kanhoeve 25a tot en met 31a zal worden onderzocht op voldoende capaciteit en indien nodig worden aangepast. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting 2,5 a 3 weken gaan duren tot ongeveer eind week 46. Wanneer het riool is aangepast wordt de bestrating aangepakt.

Tijdens de werkzaamheden wordt waar nodig een straat aan beide zijden van het werkvak afgesloten.

Pagina opties