Rioolvervanging en herinrichting Oostrikkerstraat en Langstraat Leende

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Vanaf 7 oktober gaat de rioolvervanging en herinrichting van de Oostrikkerstraat en de Langstraat in Leende van start. Het gaat om het traject tussen de Dorpstraat vanaf Boschhoven en de Langstraat tot aan de asfaltverharding. De versleten riolering wordt vervangen en voor het regenwater komt een aparte leiding in de grond. De straten worden ingericht zoals de Dorpstraat Noord tussen de kerk en Boschhoven. Net als in de Dorpstraat Noord komen er geluid reducerende stenen in de rijbaan.

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in de periode oktober 2019 – maart 2020. Om het werk te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk in deze periode de wegen af te sluiten voor doorgaand verkeer. Met bebording wordt de omleidingsroute aangegeven.

Pagina opties