Schade van wilde zwijnen

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Natuurbeheerders, jagers, boerenorganisaties en gemeente Heeze-Leende werken samen om schade van wilde zwijnen zoveel mogelijk te beperken, maar voorkomen kunnen ze het niet.

Heeze24 filmde de schade die bij een grondeigenaar is ontstaan door de wilde zwijnen, en het gesprek hierover tussen de betrokken partijen.

Schade melden

Schade door wilde zwijnen is gratis te melden op www.faunaschade.nl.

Meld uw schade! Want wanneer niemand de schade meldt, is er voor de provincie geen schade en wordt er niet op geanticipeerd. M.a.w. wordt er geen beleid gemaakt om schade te beperken.

Pagina opties