Sluitende begroting 2022 is in zicht

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

​​Toekomst Heeze-Leende gezond 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende wil een sluitende begroting aan de gemeenteraad aanbieden. In de miljoenen nota 2022 is € 600 miljoen extra beschikbaar gekomen voor de gemeenten.  Hierdoor lijkt dit te gaan lukken, al is de gemeente nog even afhankelijk van de daadwerkelijke bijdrage voor 2022 van het Rijk. Ook in deze begroting zit dan weer ruimte voor het aanpakken van belangrijke maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, economie, leefbaarheid en de zorg.  (hier afsnijden voor de digitale nieuwsbrief)

Wethouder Pieter van der Stek: “We zijn een financieel gezonde gemeente en we hebben ook een uitstekend weerstandsvermogen. Dit betekent dat we in staat zijn om de financiële gevolgen van mogelijke risico's op te vangen. Onzekere factor voor de gemeente is de herijking van het gemeentefonds die naar verwachting in 2023 wordt ingevoerd. Uit de eerste berekeningen die door het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn opgesteld is gebleken dat de gemeente Heeze-Leende er fors op inlevert. Ook maak ik me zorgen om de groei van de complexiteit van de jeugdzorg. Zo lijkt de financiële positie van de gemeente de komende tijd een balanceer act”. 

Wat gaat Heeze-Leende doen

De coronapandemie heeft gevolgen gehad voor de samenleving en voor de economie. Heeze-Leende is deze pandemie redelijk doorgekomen. Nu is het zaak om de samenleving te ondersteunen bij het realiseren van een “nieuwe” samenleving.

Voorbeelden van belangrijke maatschappelijke opgaven die verwerkt zijn in de begroting zijn de invoering van de omgevingswet en het blijven bevorderen van de veiligheid. Het komende jaar gaat de gemeente samen met inwoners stappen zetten om de omgeving duurzamer te maken. Dit doet ze door energie te besparen en andere vormen van energie op te wekken, maar ook door direct een aantal ‘pilots’ te starten. Daarnaast investeert de gemeente om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in de kernen te verbeteren. Ook vinden op 16 maart 2022 de gemeenteraadsverkiezingen plaatst waarvoor de nodige voorbereidingen worden getroffen.

Tot slot

De begroting is in 2025 structureel sluitend. Het college van burgemeester en wethouders heeft de programmabegroting 2022-2025 deze week aangeboden aan de gemeenteraad en de behandeling van de begroting door de gemeenteraad staat gepland op 18 oktober en 8 november.

Pagina opties