Subsidies voor het buitengebied op een rij

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Om inwoners en ondernemers in het buitengebied de helpende hand te reiken bij het bepalen van hun route naar de toekomst, zijn er verschillende subsidies beschikbaar. De provincie en de ZLTO hebben op hun websites informatie staan over de verschillende subsidies voor eigenaren van locaties in het buitengebied. 

Sloop- en asbestschakel

Het verwijderen van een asbestdak van een leeg of vrijkomend agrarisch gebouw is complex. Via de provincie kunt u een beroep doen op experts die u hierbij van dienst zijn. Niet alleen om asbest verantwoord te laten verwijderen maar ook om te zoeken naar een (duurzame) vervanging van uw dak. Klik hier voor meer informatie inclusief rekentool of bekijk dit filmpje over de schakel.

Warme sanering varkenshouderij

Bent u varkenshouder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie ‘warme sanering varkenshouderij’. De verwachting is dat de definitieve regeling in juni wordt gepubliceerd en per 15 augustus voor een periode van 6 weken wordt opengesteld. Deze nieuwe subsidieregeling gaat over de sanering en verduurzaming van de Nederlandse varkenshouderij. ZLTO heeft onder meer een rekentool ontwikkeld waarmee ondernemers een indicatie kunnen krijgen of meedoen aantrekkelijk is. Klik hier voor meer informatie.

Natuurinclusieve landbouw

Bent u op zoek naar een meer duurzame grondgebonden opzet voor uw bedrijf? Dan is de subsidieregeling ‘Omschakeling naar natuurinclusieve landbouw’ misschien iets voor u. Veehouders of een samenwerkingsverband van agrarische bedrijven waarvan er minimaal één veehouder is, kunnen subsidie ontvangen voor het (laten) opstellen van een businessplan waarmee de omschakeling van een reguliere naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering wordt gerealiseerd. Klik hier voor meer informatie.

Pagina opties