Succesvolle pilot asbest Inzameling Leende

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Ongeveer een jaar geleden is in Leende gestart met een pilotproject om inwoners te stimuleren om de asbesthoudende golfplaten van hun schuurtjes af te halen. Dit resulteerde in een inzameldag afgelopen zaterdag. Tijdens deze inzameldag is in Leende 13.760 kg asbestplaten ingeleverd wat overeenkomt met ongeveer 840 m2. “Dit overtrof de verwachtingen en daarmee is de pilot een succes”, aldus wethouder Wilma van der Rijt. Zij bekijkt of het mogelijk is om deze actie ook uit te zetten voor de rest van de gemeente.

De wetgeving bepaalt dat in 2024 asbesthoudende golfplaten moeten zijn verwijderd. Sinds 1993 is toepassing van asbesthoudende materialen al verboden. De asbesthoudende golfplaten die vóór 1993 zijn gelegd, zijn nu ongeveer aan het einde van hun levensduur. De golfplaten beginnen af te brokkelen waardoor asbest vezels in de lucht komen. Inademing van asbestvezels kan leiden tot longkanker. Een reden om te zorgen dat zoveel mogelijk asbesthoudende golfplaten nu al worden verwijderd. Niet alleen bij bedrijven maar ook bij particulieren. Hoe stimuleer je inwoners om de asbestgolfplaten te verwijderen?

''Met nog zeven jaar te gaan ligt er een groot karwei te wachten. Met deze pilot loopt Heeze-Leende voorop”, aldus wethouder Wilma van der Rijt. Zij is tevens voorzitter van Speerpunt asbestdaken verwijderen Brabant en ziet het asbest graag vóór 2020 verdwijnen uit haar gemeente. De wethouder kwam zelf ook afgelopen zaterdag een kijkje nemen: “Het is belangrijk dat men snel geholpen wordt en gratis van het asbest af kan komen'', aldus de wethouder.

Pilotproject Dorpsraad Leende

Ongeveer een jaar geleden kwam de Dorpsraad Leende met deze vraag bij de gemeente. De Dorpsraad en de gemeente Heeze-Leende hebben met ondersteuning van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant de handen ineen geslagen en een project bedacht om inwoners te stimuleren om de asbesthoudende golfplaten van hun schuurtjes af te halen. Alle inwoners van Leende met een woning gebouwd voor 1993 (na 1993 is toepassing van asbesthoudende materialen verboden) ontvingen informatie over wat de gevaren zijn van asbest en de vraag of zij wilden deelnemen aan het project ‘Sanering asbest particulieren Leende’. 47 deelnemers hebben zich aangemeld goed voor 943 m2 asbesthoudende golfplaten.

Instructies, gratis plastic en veiligheidskleding

Na aanmelding ontvingen de deelnemers informatie over hoe zij veilig de asbesthoudende golfplaten kunnen verwijderen en hoe zij de verwijderde asbesthoudende golfplaten moesten inpakken. De eerste 10 aangemelde deelnemers ontvingen van de gemeente een setje met veiligheidskleding (overall, handschoenen, masker etc.). Bij een lokale bouwmarkt konden de deelnemers gratis plastic afhalen voor het inpakken van de asbesthoudende golfplaten. Ook andere benodigdheden zoals veiligheidskleding konden de deelnemers hier aanschaffen.

Succesvolle pilot

Op 30 september konden de deelnemers de verwijderde asbesthoudende golfplaten inleveren op een locatie in Leende. Totaal hebben 41 deelnemers hier gebruik van gemaakt. Totaal is er 13760 kg ingeleverd wat overeenkomt met ongeveer 840 m2. Dit overtrof de verwachtingen en daarmee is de pilot een succes. De gemeente bekijkt of het mogelijk is om deze actie ook uit te zetten voor de rest van de gemeente.

Pagina opties