Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-gemeenten 30 november 2021

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.
""

Op dinsdag 30 november 2021 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze bijeen in een openbare hoorzitting.

Agenda

  • 19.00 uur: Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouder van Cranendonck waarbij werd besloten om een handhavingsverzoek aangaande een aantal zaken rondom het pand waar de Jumbo gevestigd is, af te wijzen.
  • 19.30 uur: Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouder van Valkenswaard waarbij werd besloten tot het weigeren van de gevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting aan de Scheepsvork te Valkenswaard.
  • 20.00 uur: Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouder van Valkenswaard waarbij werd besloten tot het weigeren van de gevraagde omgevingsvergunning voor het voor het realiseren van een aardenwal met afscheidingshek aan de Dorpsstraat te Valkenswaard.
  • 20.30 uur: Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouder van Valkenswaard waarbij werd besloten tot het weigeren van de gevraagde omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in- of uitweg aan de Hofstraat te Valkenswaard..

Coronamaatregelen

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u, als u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen, om uiterlijk vrijdag 26 november 2021 vóór 12.00 uur contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241571).

Pagina opties