Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten 1 juni 2021

Op dinsdag 1 juni 2021 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken:

  • 19.40 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouder van Cranendonck waarbij werd besloten tot het tot het weigeren van de gevraagde omgevingsvergunning voor het legaliseren van een hekwerk van twee meter hoog aan de straatzijde van een hoekperceel, gelegen aan ’t Zandblauwtje 13 in Maarheeze.
  • 20.20 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouder van Heeze-Leende waarbij werd besloten tot het weigeren van de gevraagde omgevingsvergunning voor het legaliseren van een andere bedrijfsactiviteit aan de Maarheezerweg-Zuid 6 te Leende.

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u, als u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen, om uiterlijk donderdag 27 mei 2021 contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241571 of 06-18302211).

Pagina opties