Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten op 18 januari

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Op dinsdag 18 januari komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze-Leende bijeen in een openbare hoorzitting.

Agenda

  • 19.20-19.50 uur
    Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard waarbij werd besloten de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een reclamezuil aan de Dommelseweg te weigeren.

  • 19.50-20.20 uur
    Bezwaarschriften gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard waarbij werd besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het tijdelijk plaatsen van een woonwagen met een berging, plaatsen van een erfafscheiding en het aanleggen van een in- uitrit aan de Loonderweg.

Coronamaatregelen

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID - 19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u om contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241568) als u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen.

Pagina opties