Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten op 25 januari

Op dinsdag 25 januari 2022 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze bijeen in een openbare hoorzitting.

Agenda

  • 19.00 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-Gemeenten, namens het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard, waarbij werd besloten tot het afwijzen van een aanvraag uitkering op grond van de Participatiewet en het terugvorderen van de betaalde voorschotten.   
  • 19.20 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck, waarbij werd besloten tot het opleggen van een last onder dwangsom wegens strijdig gebruik van een perceel gelegen aan de Inastraat te Budel ten behoeve van wonen.
  • 19.50 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard, waarbij werd besloten tot het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis op een perceel gelegen aan de Zeelberg te Valkenswaard.

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u, als u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen, om uiterlijk vrijdag 21 januari 2022 vóór 12:00 uur contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2083671).

Pagina opties