Waterschijf van vijf

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.
Waterschijf van vijf

Waterschap De Dommel werkt aan schoon en voldoende water en beschermt tegen wateroverlast. Maar dat kunnen we niet alleen. We doen dit samen met inwoners, (agrarische) bedrijven, natuurorganisaties en andere overheden. Ook u kunt hieraan bijdragen. 

Bijvoorbeeld door regenwater op te vangen in uw eigen tuin, zodat het grondwater wordt aangevuld. Wat u allemaal kunt doen om bewuster om te gaan met water vindt u in de Waterschijf van vijf van Waterschap De Dommel.

Pagina opties