Week van de Pleegzorg 2021

Van 3 tot en met 10 november wordt voor de zevende keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Deze week is een initiatief van Pleegzorg Nederland in samenwerking met de 32 regionale pleegzorgorganisaties. Het doel is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land.  

Wat is pleegzorg? 

Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of langere tijd in een ander gezin verblijft omdat wonen bij de eigen ouders door omstandigheden (tijdelijk) niet kan. Soms logeren kinderen af en toe een weekend bij pleegouders. Vaak wonen kinderen zeven dagen in de week in een pleeggezin. Waarvoor gekozen wordt, is afhankelijk van wat het beste is voor het kind. Als er in een gezin problemen met kinderen zijn, wordt eerst gekeken of dit thuis opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste keus. Deze opvangvorm blijft het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie. Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien, staat bij pleegzorg centraal.  

Openjewereld.nu  

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien. Benieuwd wat jij kunt doen? Doe de test op Openjewereld.nu, de landelijke wervingscampagne-site voor pleegzorg. Hier krijgt het begrip ‘pleegzorg’ betekenis vanuit het perspectief van het kind, de ouder, de pleegouder en de pleegzorgbegeleider. Nieuwe pleegouders zijn hard nodig want voor ruim 22.000 kinderen is een veilig en stabiel thuis niet vanzelfsprekend.  

Weten of pleegzorg iets is voor jou?  

Vraag een informatiepakket aan of volg vrijblijvend een van de maandelijkse informatieavonden van Combinatie Jeugdzorg. De eerstvolgende fysieke avond is op donderdag 4 november in Eindhoven en op maandag 15 november kun je de avond online bijwonen. Meer informatie, een informatiepakket aanvragen of je aanmelden voor een informatieavond gaat heel eenvoudig via https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl

Pagina opties