Week van de veiligheid

Op 7 oktober is de Week van de Veiligheid van start gegaan.  De gemeente Heeze-Leende grijpt deze week aan om burgers te informeren over wat te doen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen over het spoor. Het wordt steeds drukker op het spoor, zowel het aantal goederentreinen als passagierstreinen neemt toe. Hoewel de kans op een ongeval zeer klein is, is de behoefte bij inwoners aan informatie over hoe te handelen bij een incident met gevaarlijke stoffen groot, zo blijkt uit onderzoek. Zeker in het eerst kwartier, als er nog geen hulpdiensten aanwezig zijn, kunt u uw veiligheid vergroten door vooraf te weten wat u moet doen. Op de website www.ophetjuistespoor.nl kunt u vinden wat u moet doen. 

Voor de inwoners die binnen 200 meter van het spoor wonen is een meterkastkaart gemaakt die overzichtelijk laat zien wat zij het beste kunnen doen. Deze wordt deze week bezorgd bij inwoners die binnen 200 meter van het spoor wonen. Woont u wat verder van het spoor en wilt u toch graag weten wat te doen bij een incident met gevaarlijke stoffen op het spoor? Kijk dan op de website van Op Het Juiste Spoor!

Pagina opties