In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop.

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Ga via de homepage bijvoorbeeld naar ‘Verhuizen’ of ‘Paspoort, ID of Rijbewijs aanvragen’. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Werkzaamheden: aanpassing Strijpertunnel 12 april- 21 mei

verkeersbord

Om de verkeersveiligheid te bevorderen en het sluipverkeer terug te dringen worden er werkzaamheden uitgevoerd bij de Strijpertunnel. 

Voor de coronapandemie stond er bijna dagelijkse een file op de A2 Maastricht – Eindhoven. Dit zorgt ervoor dat veel verkeer de file probeert te omzeilen door een gedeelte van de route binnendoor af te leggen. Met name in Maarheeze en Leende loopt het vaak vast door het sluipverkeer. Om de wegen rondom de A2 te ontlasten, de doorstroming en verkeersveiligheid voor met name de fietser te verbeteren zijn in de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck maatregelen vastgesteld om sluipverkeer te weren. De plannen zijn opgesteld in samenwerking met de gemeente Cranendonck en de betrokken dorpsraden. De definitieve plannen bestaan uit een aantal sluipverkeer- en fietsmaatregelen.

Aanpassing kruisingen bij Strijpertunnel

Een van de fietsmaatregelen betreft de aanpassing van de Strijpertunnel. In de huidige situatie is er een beperkt zicht op de kruispunten in relatie tot de voorrangssituatie. Ook ontstaan er soms onveilige situaties tussen auto’s en fietsers. Door de aanpassing wordt de rijbaan versmald en worden de fietsstroken en trottoirs verbreed. Aan beide kanten van de tunnel komt een verhoogd kruisingsvlak. Deze aanpassing zorgt ervoor dat er meer ruimte voor de fietser en voetganger komt. Daarnaast zorgen de plateaus ervoor dat automobilisten langzamer moeten rijden en door de aangepaste situatie ook meer aandacht moeten besteden aan de omgeving en andere weggebruikers.

Omleiding

Maandag 12 april a.s. begint Besix Infra Nederland met de werkzaamheden. Deze staan gepland tot 21 mei. De Strijpertunnel blijft tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar voor fietsers en voetgangers. In samenspraak met de dorpsraad Leende en kernraad Leenderstrijp is er een omleidingsroute opgesteld voor gemotoriseerd verkeer. Deze loopt via Jansborg - Renheide – Oude Dijk – Maarheezerweg Zuid -  Zevenhuizen – Dorpstraat. Deze route is gekozen omdat op de Maarheezerweg-Zuid veel fietsverkeer aanwezig is. Ook is de Renhoek niet geschikt als omleidingsroute.

Later dit jaar volgen er ook maatregelen aan de wegen rondom aansluiting Zevenhuizen.

Pagina opties