Werkzaamheden verkeersmaatregelen buitenwegen Leende en Leenderstrijp

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Uitvoering aanpak buitenwegen Leende en Leenderstrijp 60km/uur Fase I “De basis op orde”

Voorsorterend en ter voorbereiding van de aanpak sluipverkeer heeft de gemeenteraad in mei besloten om de aanpak voor Fase I mobiliteitsplan buitenwegen te financieren. Dit zijn maatregelen die in het algemeen bedoeld zijn om onze buitenwegen op orde te brengen en de verkeersveiligheid te vergroten door het compleet maken van het 60km/uur gebied. Dit betreft de basis, dit zijn niet direct sluipwerende maatregelen.

Deze maatregelen hebben we mede laten uitvoeren in samenwerking met de provincie Brabant. Zij hebben hiervoor subsidie verleend in het kader van de RUP2018.

De maatregelen omvatten:

  • Herkenbaar uitbreiden en instellen 60km/uur gebied op Zevenhuizen, Jansborg en Strijperdijk door middel van borden, markering en belijning;
  • Bij herkenbaar inrichten van 60km/uur gebied behoren ook verkeersremmende maatregelen. Op strategische punten worden versmallingen met busvriendelijke drempels of enkel busvriendelijke drempels geplaatst.

Waarom Fase I 60km/uur:

  • Basis op orde;
  • Vergroten verkeersveiligheid;
  • Aansluiten op het 60km/uur gebied van Cranendonck;
  • Zorgen dat verkeer niet ongehinderd richting onze kernen rijdt;
  • Zorgen dat verkeer nu hun gedrag al moet gaan aanpassen op 60km/uur omdat no-regret maatregelen fase II afgestemd gaan worden op 60km/uur.

Planning en Uitvoering:

Vanaf eind november 2017 wordt de uitvoering gepland en gestart. In de basis wordt eerst de markering, belijning en bebording geplaatst. Afhankelijk van de weersomstandigheden worden deze en overige werkzaamheden van de verkeersremmende maatregelen in 2017 en begin 2018 afgerond. Onderaan dit nieuwsbericht staan de tekeningen van de maatregelen.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van de maatregelen op de buitenwegen dan kunt u contact opnemen met de heer M.Tromp beleidsadviseur verkeer. U kunt hem mailen via m.tromp@heeze-leende.nl of telefonisch bereiken via het nummer 040 224 1400.

Pagina opties