Wijzigingen protocol Taxbus

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Er gelden sinds 25 september weer nieuwe richtlijnen binnen het taxivervoer van Taxbus. Deze richtlijnen zijn opgesteld door KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) naar aanleiding van een advies vanuit het OMT over het vervoer van ouderen en mensen met een beperking.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat:

  • er geen maximum meer geldt aan de bezetting van de voertuigen;
  • reizigers die geen mondkapje kunnen dragen mee mogen in de voertuigen. Reizigers die dit wel kunnen wordt gevraagd deze ook te dragen.

Per 25 september 2021 gelden de volgende richtlijnen binnen het Taxbus-vervoer:

  • Als u een rit boekt, dan stelt de telefonist u enkele vragen om na te gaan of u geen Corona gerelateerde klachten heeft (gezondheidscheck). Als u geen klachten heeft, dan mag u met de Taxbus reizen.
  • De chauffeur draagt een chirurgisch/medisch mondkapje. U heeft een chirurgisch mondkapje bij u en draagt deze in de taxi. Indien u niet in staat bent dit mondkapje te dragen, dan kunt u toch mee in het gecombineerde vervoer .
  • Wij verzoeken u om “reizen via automatische incasso" aan te vragen, voor meer informatie klik hier: reizen via automatisch incasso.
  • U laat uw pasje zien aan de chauffeur, maar hoeft dit niet te overhandigen.
  • Als u vanuit uw gemeente een indicatie heeft zoals reizen per taxibus of taxi personenauto, dan zal de vervoerder hier rekening mee houden.
  • Alle zitplaatsen in de voertuigen mogen weer worden bezet. Bij een personenauto geldt dat er alleen 3 personen op de achterbank mogen plaatsnemen als dit 3 gelijkwaardige zitplaatsen zijn.
  • Reizigers stappen zo mogelijk zelf in- en uit en doen de gordel om, maar de chauffeur kan wel ondersteunen als dit nodig is.

Pagina opties