Participatie/Enquête omgevingsvisie

Meedenken over de omgevingsvisie

Als gemeente Heeze-Leende zetten we ons in voor een omgeving waarin mensen gelukkig, gezond en veilig zijn. In de omgevingsvisie beschrijven we hoe Heeze-Leende dat ook in 2040 nog altijd is en wat we daarvoor moeten doen. In de omgevingsvisie brengen we onze ambities en opgaven samen en bespreken we thema’s zoals wonen, werken, natuur en mobiliteit, maar ook gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Dat doen we op een manier die past bij de kwaliteiten van onze mooie gemeente.

Totstandkoming

In de zomer van 2019 zijn we gestart met het omgevingsvisieproces. De eerste stap was het verzamelen van de huidige kwaliteiten en aandachtspunten. De resultaten hiervan hebben wij in november 2019 tijdens een omgevingsvisietour met inwoners en in gesprekken met diverse verschillende maatschappelijke organisaties en andere overheden getoetst.

Op basis van die kwaliteiten, aandachtspunten en ontwikkelingen zijn we in 2020 aan de slag gegaan met het bepalen van onze ambities. We stelden onszelf de vraag: hoe ziet de gemeente Heeze-Leende er uit in 2040? Zijn we goed bereikbaar en leven we dan duurzamer? Hoe gaan we om met ons landschap? Welke kant willen we op en wat gaan we doen om onze ambities waar te maken? Die antwoorden zijn belangrijk omdat het invloed heeft op allerlei keuzes die de gemeente maakt voor onze ruimtelijke omgeving.

Wij hebben uw hulp nodig!

We doen dit niet alleen als gemeente. Op basis van de gesprekken met inwoners, organisaties en de gemeenteraad hebben we een voorstel gemaakt. Daarin zijn nog niet alle keuzes gemaakt. De conceptonderdelen zijn een eerste aanzet tot een omgevingsvisie. Van 5 tot 26 April was het mogelijk om mee te denken met de conceptonderdelen van de omgevingsvisie.

Enquête

Via een enquête kon u meedenken over verschillende vragen die wij zelf nog niet beantwoord hadden. Het invullen van de enquête was een snelle maar waardevolle manier om mee te denken in dit proces.

Wilt u graag meer weten over de verschillende onderdelen van de visie waar wij al wel een conceptuitwerking voor hebben gemaakt? Ga dan naar de pagina

Pagina opties