De Provinciale Statenverkiezingen

Deze verkiezingen gaan over het bestuur van je eigen provincie. De provincie beslist over een aantal grote onderwerpen, zoals woningbouw, verkeer, landbouw en natuur. Daarom is het belangrijk om ook bij deze verkiezingen te gaan stemmen. 

Elke provincie in Nederland heeft een eigen parlement, met leden die rechtstreeks door de inwoners van die provincie zijn gekozen. Dit parlement heet Provinciale Staten. De Provinciale Statenleden vertegenwoordigen het volk en controleren het bestuur (de Gedeputeerde Staten) in die provincie. Zij hebben het laatste woord over belangrijke besluiten op het gebied van woningbouw, verkeer, landbouw en natuur.

De Eerste Kamer wordt in Nederland niet rechtstreeks gekozen. Toch bepalen de kiezers indirect wie er in de Eerste Kamer komen.

Meer informatie over de Provinciale Staten van Noord-Brabant(externe link)

Waarom is het belangrijk om te stemmen op waterschappen?

Waterschappen houden zich met één taak bezig: het waterbeheer in Nederland.
Waterbeheer is in een land als Nederland heel belangrijk. Waterschappen zorgen ervoor dat wij droge voeten houden en dat we schoon en voldoende water hebben. Verder werken waterschappen aan sterke, veilige dijken, een goede kwaliteit van het water in sloten, beken en rivieren en het voorkomen van te veel of te weinig water

Als inwoner van Nederland is goed waterbeheer belangrijk. Daar betaal je belasting voor. Daarom mogen inwoners meebeslissen over de samenstelling van het waterschapsbestuur.

Meer informatie over Waterschap De Dommel(externe link)

Waarom stemmen?

Iedereen is toch voor schoon, voldoende en veilig water? Dat is natuurlijk zo. Maar wil je bijvoorbeeld meer belastinggeld betalen voor super schoon water? Of lijkt het je beter om tegen minder geld meer ruimte te geven aan het water? Je kunt dus een mening hebben over het waterbeheer bij jou in de buurt Vind jij bijvoorbeeld dat er een duurdere, betere rioolwaterzuivering moet komen? Of vind je dat er meer gedaan moet worden om de kostenveroorzakers aan te pakken? Bijvoorbeeld door medicijnresten apart in te zamelen en door veel meer regenwater af te koppelen. Het kost namelijk veel geld om dit in de rioolwaterzuivering te verwerken. Vanaf 6 februari is de stemhulp beschikbaar dommel.nl/verkiezingen(externe link).

Wanneer kun je stemmen?

Op woensdag 15 maart 2023 van 7.30 uur - 21.00 uur. Noteer deze datum alvast in je agenda, want elke stem telt!

Op wie kun je stemmen?

Bekijk hier een overzicht van de deelnemende partijen.