Vlak voor de zomervakantie informeerden wij je over de ruimtevraag van de Triangel. In Leende zijn de afgelopen jaren veel meer kinderen geboren dan wat 5 tot 10 jaren geleden voorspeld werd. Dat is goed nieuws voor Leende, want dit draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp. De groei van het aantal kinderen zorgt er alleen ook voor dat de school in de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) De Schammert te klein is. 

In het informatiebericht stond dat vanaf medio 2026 extra ruimte voor de school gemaakt wordt door de kinderopvang te verplaatsen naar een andere plek in de buurt. Tot medio 2026 wordt een tijdelijke unit bij de school geplaatst. De locatie van de tijdelijke unit was op dat moment nog niet bekend. Wel waren er toen 3 geschikte locaties voor de tijdelijke unit; aan de Kerkstraat, tegen de speelplaats en tegenover Kloosterhof. 

Afgelopen periode is een omgevingsdialoog gevoerd met de aanwonenden van deze 3 locaties. Uit deze omgevingsdialoog bleek dat de aanwonenden de voorkeur geven aan de locatie tegen de speelplaats (de plek tussen de halfondergrondse containers en de fietsenstalling van de school, zie onderstaande foto). 
 

Het college heeft op 29 augustus besloten de voorkeur van de aanwonenden te volgen en de plek tegen de speelplaats aangewezen als locatie voor de tijdelijke unit. Nu de locatie bekend is, wordt de vergunningsaanvraag en inkoop van de unit opgestart.

Als je vragen hebt over dit informatiebericht? Neem dan contact op met Ron Lavrijsen via r.lavrijsen@heeze-leende.nl.