Bijzondere bijstand

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten.

Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken als A2-gemeenten samen op het gebied van Werk en Inkomen. U kunt uw gemeente benaderen voor de specifieke voorwaarden en informatie over het aanvragen van bijzondere bijstand.

De gemeente bekijkt of u bijzondere bijstand krijgt:

  • Gaat u de kosten ook echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen)?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

Deel van kosten zelf betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Lening om kosten te betalen

Voor bepaalde kosten kunt u een lening krijgen bij de Gemeentelijke Kredietbank. Bijvoorbeeld voor spullen die lang mee gaan, zoals bedden en vloerbedekking. Krijgt u daar geen lening, dan kan de gemeente u een lening geven.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt een aanvraag bijzondere bijstand indienen met het Aanvraagformulier Algemeen. Dit formulier vindt u onder het tabblad 'documenten'. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier naar ons toezenden of inleveren bij de afdeling Werk en Inkomen.

Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Anders kan de gemeente uw aanvraag afwijzen.

Uitzondering

De gemeente kan uw aanvraag voor bijzondere bijstand met terugwerkende kracht toch accepteren als u de aanvraag hebt ingediend uiterlijk 3 maanden nadat de kosten voor de eerste maal zijn opgekomen (dus niet na facturatiedatum) en als de noodzakelijkheid van de gemaakte kosten nog kan worden vastgesteld. De kosten moeten zijn ontstaan minder dan 3 maanden geleden.

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • omschrijving van de bijzondere kosten
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Oordeel niet zelf

Als u twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen, neemt u dan contact op met (uw klantmanager van) de afdeling Werk en Inkomen. Zij kunnen u precies vertellen wat in uw geval mogelijk is.

Kosten voor langere tijd

Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

Bewaar de bewijzen

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Wilt u meer informatie? Neem contact op met het Klantcontactcentrum. Indien nodig, wordt u doorverwezen naar de juiste contactpersoon.