Gierzwaluwen zijn echte stuntvliegers. Ze spenderen vrijwel hun hele leven in de lucht; ze slapen zelfs zwevend hoog in de lucht! En ze eten zo’n 15.000 insecten per dag.  

Gewone dwergvleermuizen, laatvliegers, watervleermuizen en rosse vleermuizen. Wijken kennen een heel scala aan deze insectenjagers. Vaak zie je ze bij het vallen van de schemering plotseling door de lucht scheren als een zwarte schaduw tegen een donkerblauwe hemel. Ze houden zich overdag schuil in kiertjes en holletjes van gebouwen, garages en schuren, maar ook in bomen. 
 
Wil je deze interessante dieren in actie zien en meer te weten komen over het boeiende leven van de gierzwaluw en van vleermuizen? Kom dan naar de avondexcursie, georganiseerd door Natuur in de Wijk. 
 
Donderdag 7 juli 2022 Tijdstip: 21.00 uur – 23.30 uur 
Startpunt: parkeerplaats bij de Pompenmaker 11 Heeze 

Meld je voor 1 juli aan via info@natuurindewijk.nl. Vermeld je naam en telefoonnummer en ‘excursie Heeze-Leende’. Doe het snel, want plaatsen zijn beperkt. Heel graag tot dan! 
 
Natuur in de Wijk is een project van Orbis en Natuurbalans-Divergens in samenwerking met de gemeente Heeze-Leende en de provincie Noord-Brabant, als onderdeel van het beschermingsplan “Uitwerking Leefgebied Stad in Noord-Brabant”. Meer informatie is te vinden op www.natuurindewijk.nl.